Accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

Ulf Kristersson. Accelerationskontoret ska bland annat utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder innan sådana problem uppstår. Bild: Ninni Andersson/Regerinskansliet

Regeringen har beslutat att inrätta ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen, heter det i ett pressmeddelande.

– Vi ser ljusningar i svensk ekonomi och räknar snart med att gå in i en ny fas i svensk ekonomisk politik, mer av en tillväxtfas. En stor del av detta kommer att handla om den gröna omställningen. Vår uppgift är att det ska finnas goda förutsättningar för investeringar i grön industriell omställning i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson.

– För att öka takten i omställningen måste Sverige bli mer konkurrenskraftigt och bättre på att locka hit gröna företag och investeringar. Långa tillståndsprocesser och andra flaskhalsar gör att Sverige kan hamna på efterkälken om vi inte agerar nu. Staten måste ta ett större ansvar i den gröna omställningen och regeringen inrättar därför ett accelerationskontor för snabbare omställning, säger arbetsmarknadsminister- och integrationsminister Johan Pehrson.

Accelerationskontoret ska bland annat:

- utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder innan sådana problem uppstår.

- analysera olika finansieringsformer, på nationell nivå och EU-nivå, som syftar till att påskynda industrins omställning och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en mer effektiv användning av befintliga medel, en mer gynnsam investeringsmiljö och mobilisering av privata investering.