ABB tar fram varvtalsstyrda motorkoncept för mellanspänning

Lösningen kan ge energibesparingar upp till 40 procent för pumpar, kompressorer, fläktar och andra applikationer inom flera industrier, enligt ABB. Bild: ABB

ABB har tagit fram ett nytt koncept för komplett varvtalsreglering för mellanspända motorer i ett enda energieffektivt paket. Enligt ABB är det världens första varvtalsstyrda motorkoncept för mellanspänning.

Lösningen kan ge energibesparingar upp till 40 procent för pumpar, kompressorer, fläktar och andra applikationer inom flera industrier, enligt ABB.

– Åtgärder för att höja energieffektiviteten hos varvtalsstyrda motorer har tagit ett rejält avstamp för små motorer för lågspänningstillämpningar. Men stora motorer har hittills kommit på efterkälken på grund av startkostnader och komplexitet. Idag är det endast 10 till 15 procent som är anslutna till en frekvensomriktare, säger Heikki Vepsäläinen, chef för ABB Motions division, Large Motors and Generators, i ett pressmeddelande.

– Men det lär förändras med vårt nya koncept MV Titanium som gör det kostnadseffektivt och enkelt att installera en lämpligt anpassad motor med ökad kontroll, övervakning och anslutningsmöjlighet i ett enda paket. Det är en intressant lösning för befintliga direktstartade motorer och de potentiella besparingarna i energikostnader och koldioxidutsläpp är enorma. Om vi skulle uppgradera hela den installerade basen skulle det vara som att ta mer än 1 000 koleldade kraftverk ur drift, tillägger Heikki Vepsäläinen.