Tre av fyra exportföretag hämmas av de geopolitiska spänningarna

Det är den svenska basindustrin – Trä och papper, Stål och metall samt Kemi och läkemedel – som vinner mest på en svag krona enligt undersökningen. För branscher med stor andel insatsvaror från utlandet, däribland Fordon och Elapparatur och elektronik, är uppsidan av en svag krona betydligt mindre, enligt Business Sweden. Foto: Simon Matthis

En svag krona ger hälften av de svenska industriföretagen bättre förutsättningar att vinna exportaffärer på utlandsmarknaden. Samtidigt uppger tre fjärdedelar av företagen att de ökade geopolitiska spänningarna i världen har en direkt påverkan på deras verksamhet. Det visar en ny undersökning från Business Sweden.

300 ledande företrädare för svenska industriföretag har deltagit i undersökningen. Syftet är att få raka svar på tre brinnande frågor: kronans påverkan på exportaffärer, företagens förmåga att höja priser gentemot utlandskunder samt geopolitikens påverkan på deras verksamhet runtom i världen.

 – Vi ser i resultatet att kronkursen har en stor påverkan och ger drygt hälften av industriföretagen bättre förutsättningar att vinna exportaffärer på utlandsmarknaden, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i ett pressmeddelande.

Det är den svenska basindustrin – Trä och papper, Stål och metall samt Kemi och läkemedel – som vinner mest på en svag krona enligt undersökningen. För branscher med stor andel insatsvaror från utlandet, däribland Fordon och Elapparatur och elektronik, är uppsidan av en svag krona betydligt mindre.

– Att vissa företag med ett stort importinnehåll får sämre förutsättningar är ingen överraskning eftersom det blir dyrare att importera. Men en intressant insikt är att tre fjärdedelar av respondenterna har utrymme att föra över ökade kostnader för till exempel insatsvaror i prishöjningar för utlandskunder, fortsätter Lena Sellgren.

Ett överraskande resultat kan också skönjas i svaren på en tredje fråga om de aktuella geopolitiska spänningarna som Rysslands invasionskrig i Ukraina, krisen i Mellanöstern och maktkampen mellan USA och Kina.

– Hela tre fjärdedelar av företagen uppger att det geopolitiska läget har en direkt påverkan på deras verksamhet på utlandsmarknaden. Dessvärre lär inte dessa spänningar mildras, utan om något intensifieras. Alla företag behöver idag ha en väl genomarbetad krishanteringsplan, säger Lena Sellgren.