Smidmek startar egen konstruktionsavdelning

Robin Winkvist, Peter Norrman och Magnus Wictorsson börjar på Smidmek. Foto: Smidmek

Byggföretaget Smidmek startar en egen konstruktionsavdelning. Satsningen, som ska säkra den verksamhetskritiska konstruktionskompetensen, genomförs genom rekrytering av tre nyckelpersoner inom området.

– Det här är ett naturligt nästa steg för oss. Att ha egen konstruktionskompetens kommer att ytterligare öka både kvalitet och produktionssäkerhet, säger Victor Hallberg, vd på Smidmek, i ett pressmeddelande.  

Smidmek är verksamt inom projektering, leverans och montage av prefabricerade stommar.

Den nya konstruktionsavdelningen kommer att bestå av Magnus Wictorsson, uppdragsledare, Peter Norrman, ansvarig för den tekniska utvecklingen, och Robin Winkvist, statiker och gruppchef.

Med satsningen ser Smidmek att de får in ytterligare specialistkompetens, framför allt när det gäller komplicerade stommar – både för tidiga skeden och för själva projektgenomförandet. Dessutom öppnar sig möjligheten att driva hela projekteringsprocessen i egen regi.

– Med de nya resurserna på plats kommer vi att kunna vara vassare i anbudsskedet och även hitta smartare lösningar som ger oss stora konkurrensfördelar, säger Victor Hallberg.

Bakgrunden till satsningen på in house-konstruktion är också en strävan efter att standardisera projektstödet för både tillverkning av element och montagelösningar.

– Vi vill säkerställa att våra underleverantörer känner igen sig från projekt till projekt och att montaget blir mer enhetligt med återkommande lösningar, säger Victor Hallberg.