Tio varslade på biokolfabrik i Bureå

Envigas fabrik i Bureå. Foto: Envigas

Biokolproducenten Envigas har varslat 10 operatörer vid sin pilotfabrik i Bureå på grund av lägre efterfrågan på biokol på kort sikt. Det uppger Norran.  

Den 31 maj varslade Envigas 10 av sina 14 operatörer vid fabriken i Bureå om uppsägning. Fabriken producerar idag 3 000 ton biokol per år och planerar att skala upp produktionen till 20 000 ton per år. De fyra operatörer som blir kvar vid pilotfabriken, som invigdes 2019, kommer att fortsätta produktionen i anläggningen som snarast definieras som en forsknings- och utvecklingsanläggning.

– När den nya anläggningen, som vi planerar att bygga, står klar under 2026 eller 2027, kommer vi att kunna återanställa eller nyanställa operatörer. Vi tror att det då kommer behövas cirka 20 sådana, säger Lars-Gunnar Almryd till Norran.

De varslade operatörerna kommer att arbeta kvar hos Envigas i två månader.

Ändrad affärsmodell

I november 2023 investerade finska Outokumpu 115 miljoner kronor i Envigas fabrik. I samband med investeringen tecknade Envigas ett långsiktigt leveransavtal med Outokumpu, som nu äger 20 procent av Envigas. Avtalet garanterar Outokumpu minst 50 procent av Envigas nuvarande och framtida produktion.

Envigas ändrade sin affärsmodell 2016 - från att sälja tekniken till att bli en producent av biokol till den metallurgiska industrin, samt bioolja från biomassa. Företaget använder rester från skogs- och träindustrin som sågspån, spån eller träpellets. Tekniken som används, pyrolys, kan ses som en modern kolmila.