Starkt accelererande arbetslöshet i Storbritannien oroar

Trots snabbt stigande arbetslöshetssiffor: Över 905 117 bilar tillverkades i Storbritannien under 2023. Bilexporten ökade med 17,6 % under 2023, med 713 870 bilar som skeppades globalt – 78,9 % av den totala produktionen. Över hälften av dessa exporter gick till Europeiska unionen, 60,3 %. Statistikruta: SMMT, UK

Enligt en analys från Trades Union Congress (TUC) ökar arbetslösheten i Storbritannien snabbare än i något annat av de 38 rikaste länderna i OECD. Endast Costa Rica har upplevt en liknande ökning under det första kvartalet av detta år.

Uppgifterna offentliggjordes inför publiceringen av nya officiella arbetsmarknadssiffror från Office for National Statistics (ONS), som väntas visa en ytterligare ökning av arbetslösheten.

Utmaningar på arbetsmarknaden

Varje region i Storbritannien har påverkats av den stigande arbetslösheten och ett minskat antal lediga jobb. TUC påpekar att det råder en obalans på arbetsmarknaden där arbetsgivare har svårt att hitta arbetstagare med rätt kompetens samtidigt som arbetslösheten ökar.

Trots att ekonomin tekniskt sett lämnat en recession bakom sig och växte med 0,6% under första kvartalet, och trots att företagsledare och konsumenter visar stigande förtroende för ekonomin, signalerar arbetsgivare att de planerar att minska på personalen. Enligt en undersökning utförd av Chartered Institute of Management (CMI) planerar 35% av de brittiska organisationerna att antingen frysa (21%) eller minska (14%) rekryteringen under de kommande sex månaderna.

Teknologisk förändring och ekonomisk osäkerhet

Orsaker till att företag väljer att inte anställa fler inkluderar försämrad omsättning eller ökade kostnader (60%), omstrukturering för att sänka kostnader (55%) och ökad ekonomisk osäkerhet (34%). En femtedel av cheferna anger även högre lönekostnader som en faktor för att minska personalstyrkan.

Framtiden för Storbritanniens tillverkningsindustri

Storbritanniens tillverkningsindustri har under senare år mött flera utmaningar, inklusive Brexit och dess påverkan på handel och arbetskraftstillgång, samt pandemins globala störningar. Industriproduktionen har varit volatil, och företag har haft att navigera både i brist på råmaterial och i förändrade handelsvillkor. Trots detta finns det en strävan inom sektorn att öka automatiseringen och införa mer avancerad teknik för att förbättra effektiviteten och konkurrenskraften.

Denna forskning kommer att öka oron bland vissa beslutsfattare vid Bank of England angående den långsiktiga ekonomiska utsikten. Bankens penningpolitiska kommitté kommer senare denna månad att överväga om de ska sänka räntorna från den nuvarande nivån på 5,25%.

Källa: TUC/Guardian

 

 

 

 

4