Europas tryckpappersmarknad dras alltjämt med överkapacitet

Det råder alltjämt överkapacitet på den europeiska marknaden för tryckpapper, även efter UPM:s senaste tillkännagivande om att de planerar på att stänga kapacitet i Tyskland. Det uppger den tyska branschsajten Euwid.

Speciellt gäller det marknaden för bestruket mekaniskt papper, där det finns 1,5 miljoner årston mer produktionskapacitet i Europa än vad som efterfrågas.

Det var i juli i fjol som finska UPM meddelade planer på att permanent stänga av sin fabrik i Plattling i  Tyskland, vilket skulle minska företagets obestrukna och bestrukna tidningspapperskapacitet med 595 000 ton om året i Europa.

Företaget förklarade att dessa planer är "en fortsättning på nödvändiga åtgärder för att proaktivt säkerställa konkurrenskraften i vår verksamhet och anpassa grafisk papperskapacitet till lönsam kundefterfrågan”.

I slutet av maj i år kom fler tråkiga besked från UPM. Då meddelade att de planer på att permanent stänga sitt tidningspappersbruk i Hürth samt en finpappersmaskin vid Nordland Papier (PM 3) i Dörpen, båda i Tyskland. Om planerna förverkligas skulle de leda till årliga minskningar om 330 000 ton tidningspapperskapacitet och 280 000 ton obestruket finpapperskapacitet i UPM:s portfölj.