Stränga klimatkrav hotar Europas bilindustri

Kinesisk elbil Hongqi på en europeisk mässa. Bild: Wikipedia Common, kredit: Rutger van der Maar from Leid

Europeiska bilindustrin står inför ett hot om utplåning, delvis på grund av stränga klimatmål. Enligt The Telegraphs kommentator, Jeremy Warner, kan klimatmålen orsaka betydande förluster av marknadsandelar och jobb över tid.

Största hotet kommer från Kina, anser Warner. Kina har använt strategiska investeringar för att utveckla billigare elbilar med större prestanda.

Kina har historiskt sett inte haft någon betydande bilindustri. Istället för att försöka hinna ikapp satsade landet på nästa generations elfordon, med stora statliga subventioner för att säkerställa överlägsen design, prestanda och pris. Målet var att skapa renare luft i kinesiska städer och stimulera den inhemska marknaden med inhemskt producerade fordon.

Kinas dominans inom leveranskedjan

Medan höginkomstländer fokuserade på diesel- och hybridteknik, utvecklade Kina nödvändiga leveranskedjor för batteridrivna fordon. Kina har nu ett strypgrepp om många av de råvaror och komponenter som behövs för elbilar. De senaste kinesiska modellerna anses vara överlägsna i prestanda, pris och teknologi jämfört med europeiska, japanska och amerikanska fordon.

Handelsåtgärder från USA

Vita huset införde nyligen en tull på hundra procent på alla kinesiska elbilar. Detta liknar åtgärder som togs mot japanska fordon på 1980-talet. Trots att få kinesiska elbilar importeras till USA är beslutet ett tecken på växande protektionism och supermaktsrivalitet.

Hotet mot Europas bilindustri

Kinas elbilsangrepp är ett allvarligt hot mot europeiska bilföretag. Kinesiska bilar utgör redan nästan tio procent av den brittiska marknaden. Officiellt välkomnar de stora tillverkarna konkurrensen, men hotet är reellt och kräver snabb regeringens intervention för att undvika en existentiell kris.

Europeiska kommissionens svar

Europeiska kommissionen försöker bygga ett fall mot Kina inom ramen för WTO

regler. Detta sker långsamt och noggrant, i motsats till USAmer direkta åtgärder. Situationen kompliceras av att många av Europas gröna övergångsjobb och industrier riskerar att förloras till Kina, vilket gör det politiskt svårt att driva en lågkolförändring utan att visa på konkreta ekonomiska fördelar.

Om elbilsmarknaden i EU

EU:s elbilsmarknad växer snabbt, driven av strängare utsläppsmål och ökande konsumentefterfrågan på miljövänliga alternativ. Flera europeiska länder har infört subventioner och skatteincitament för att uppmuntra elbilsanvändning.

Trots detta står den europeiska bilindustrin inför hård konkurrens från kinesiska tillverkare. Kinesiska elbilar erbjuder ofta bättre prestanda till lägre priser, vilket lockar europeiska konsumenter. Europas bilföretag måste investera i forskning och utveckling för att hålla jämna steg med kinesiska innovationer och upprätthålla sin marknadsandel. Utvecklingen av nya batteriteknologier och förbättrad laddinfrastruktur är avgörande för att stödja tillväxten av elbilar i Europa.

Källa: The Telegraph