Riksrevisionen ska granska LKAB

LKAB:s huvudkontor i Luleå. Foto: Sgtred/Wikimedia Commons

Riksrevisionen har beslutat sig för att granska det statliga gruvbolaget LKAB mot bakgrund av de mångmiljardbelopp bolaget tänker lägga ned på koldioxidfri jästsvamp.

LKAB har långt gångna planer på att investera uppemot 400 miljarder kronor de närmaste 25 åren, förutom i omställningen av produktionen till koldioxidfri järnsvamp också på utvinning av kritiska jordartsmetaller och fosfor bland andra.

Eftersom staten äger LKAB blir det skattebetalarna som får stå för notan om investeringarna slår fel.

Och det kan finnas fallgropar, befarar Riksrevisionen som pekar ut elförsörjningen som en affärsmässig risk. Det framtida elpriset kan äventyra hela affärsmässigheten och lönsamheten i bolaget, menar Riksrevisionen.

Den planerade satsningen på oprövad vätgasteknik är en annan risk.

– Vid så här stora investeringar finns det alltid risker som måste hanteras. Granskningens fokus kommer att ligga på LKAB:s verksamhet och planering, men även regeringens agerande i planeringen kommer att belysas, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2025.