Grangex slutför förvärvet av Sydvaranger Mining AS

Sydvarangers anriknings- och pelletsverk i Kirkenes i Nordnorge. Foto: Clemensfranz/Wikimedia Commons

Den 30 november 2023 meddelade gruv- och prospekteringsbolaget Grangex att det ingått ett köpeavtal om förvärv av hela aktiekapitalet och aktieägarlånen i Sydvaranger Mining AS. Sydvaranger äger en järnmalmsgruva i Kirkenes i Nordnorge.

 Nu meddelar företaget att  förvärvet av Sydvaranger är slutfört. Som ett resultat är Grangex idag 100-procentig ägare av såväl Sydvarangergruvan som den befintliga Dannemoragruvan. Grangex uttalade strategi är att återuppta produktionen av direktreduktionsmagnetitkoncentrat vid båda gruvorna och att bli en ledande leverantör till den europeiska och globala stålindustrin.

Christer Lindqvist, vd för Grangex, säger i ett pressmeddelande:

– Dagens offentliggörande tydliggör omvandlingen av Grangex till Europas ledande utvecklare av projekt för direktreduktion av magnetitkoncentrat med ultrahög kvalitet. Den europeiska och globala stålindustrin genomgår en grundläggande förändring bort från ståltillverkning i masugn, drivet av ett krav på att minska koldioxidutsläpp och att nå bredare hållbarhetsmål. Ultrahögvärdig direktreduktionsmagnetit är kärnan i denna ”gröna stålrevolution” och Grangex aktieägare har möjlighet att delta genom utvecklingen av Sydvarangergruvan och Dannemoragruvan.