Del av "Energy Efficiency Movement" blir stiftelse

Foto: Nixdorf/Wikimedia Commons

Enersize, en aktör inom energieffektivisering av tryckluftssystem, meddelar att de blivit en del av den nyetablerade stiftelsen "Energy Efficiency Movement" (EEM). Initiativet, tidigare drivet av ABB, har ombildats till en självständig stiftelse med stöd från aktörer som Alfa Laval.

Energy Efficiency Movement är ett internationellt samarbete som förenar företag, organisationer och individer för att främja hållbar energianvändning och minska koldioxidutsläpp. Genom att dela bästa praxis, teknologiska innovationer och framgångshistorier, syftar EEM till att accelerera övergången till en mer energieffektiv och hållbar framtid. Med ombildningen till en stiftelse, stärker EEM sitt långsiktiga åtagande och möjliggör bredare samarbete och påverkan.

Som en del av Energy Efficiency Movement vill Enersize bidra med sin expertis och innovativa lösningar för optimering av tryckluftssystem, som är en av de mest energikrävande processerna i många industrier. Enligt Enersize kan de möjliggöra 30-50 procent energibesparing genom avancerad dataanalys och realtidsövervakning.

– Detta godkännande känns som ett tydligt erkännande av vår långsiktiga satsning på att förbättra energieffektiviteten och reducera koldioxidutsläppen, säger Enersize vd Johan Olsson i ett pressmeddelande.