Lotta Lyrå, ny ordförande för Skogsindustrierna

Foto: Lotta Lyrå

I samband med Skogsindustriernas Framtidsmöte den 24 april äger Skogsindustriernas årsstämma rum. Vid detta möte lämnar SCA:s vd Ulf Larsson över ordförandeklubban till Södras vd Lotta Lyrå, som väljs på två år.

Skogsindustrin har ställt några frågor till den nya ordföranden. Bland annat denna: Skogsindustrierna har formulerat sitt inspel till EU:s politiska program. Vilken fråga tycker du bör prioriteras inför det kommande EU-valet?

– En viktig fråga är skogen som bidragsgivare av produkter till den framtida bioekonomin och rollen som de produkterna spelar för att EU ska nå sina klimatmål. Den frågan är också kopplad till konkurrenskraft. För hållbarhet över tid krävs det att det bra affärer, det är då det blir hållbart på riktigt.

Lotta Lyrå ser fram emot att arbeta med många frågor ny ordförande i Skogsindustrierna.

– Vi arbetar med många frågor inom en näring som är så otroligt viktig för Sverige och för den gröna omställningen. Vi använder skogen som bas för den fossila omställningen och samtidigt som skogen växer, agerar den kolsänka och bidrar med biologisk mångfald. Det känns fantastisk att få vara en del av den kombinationen.