Alleima och Uppsala universitet tecknar strategiskt partnerskap

Tom Eriksson, forskningschef på Alleima och Charlotte Platzer Björkman, vicerektor på Uppsala universitet. Foto: Alleima

Sandvikenbaserade Alleima, tillverkare av högförädlat rostfritt stål och speciallegeringar, har skrivit under ett strategiskt partnerskapsavtal med Uppsala universitet. Partnerskapet ska, som det heter, ” fördjupa samverkan inom forskning och utbildning, höja den vetenskapliga excellensen, stärka samhällsnyttan och öka innovationskraften där samhället idag står inför stora utmaningar”.

Avtalet ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan Alleima och Uppsala universitet. Bland annat strävar man efter att ha öka samarbetet inom materialvetenskap. Det strategiska partnerskapet har ett särskilt fokus på övergången till ett hållbart samhälle och de utmaningar det ställer industrin inför.   
 

– Genom det strategiska partnerskapet förankras vårt samarbete långsiktigt. Vi kommer bättre kunna synliggöra vad vi gör tillsammans, uppmärksamma resultat och stärka den forskning som bedrivs inom partnerskapet. Det handlar också om att sprida erfarenheterna från tidigare projekt och hitta nya områden inom universitetet där vi kan arbeta tillsammans, säger Urban Wiklund, professor i materialvetenskap vid institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet och partnerskapsansvarig för det strategiska partnerskapet med Alleima vid Uppsala universitet.   

– Fokus i partnerskapet ligger på materialvetenskap, men vi samverkar även med exempelvis forskare vid institutionen för informationsteknologi och industriell teknik. Ett exempel är att vi tillsammans med universitetet har tittat på hur vi kan använda samma teknik som ligger bakom ansiktsigenkänning på mobiler och datorer för att se mönster i stål, säger Tom Eriksson, forskningschef på Alleima.