Södra Cell Värö inför automatiska nykterhetskontroller vid alla grindar

Södra Cell Värö. Foto: Per Pixel Petersson/Södra

Södras massabruk i Värö har sedan sedan en tid tillbaka automatiska nykterhetskontroller vid all inpassering via gång och cykelgrindar. Från och med mars är fordonsgrindarna utrustade med automatiska nykterhetskontroller.

– Vi vill betona att installationen är en viktig åtgärd för att säkerställa att ingen som är påverkad av alkohol vistas på området, och att vi, som arbetsgivare ska kunna fånga upp personer med en problematik och kunna erbjuda stöd så tidigt som möjligt. Vi fortsätter med vårt arbete framåt för att fortsatt bidra till en trygg och säker arbetsplats för alla, säger Christian Olesen, arbetsmiljöchef Södra i Värö, i ett pressmeddelande.

Tidigare var fordonskontrollerna manuella. Med automatiska nykterhetskontroller vid varje inpasseringspunkt har processen effektiviserats och säkerheten förbättrats avsevärt, framhåller Södra. ”Alla som passerar genom våra grindar till industriområdet behandlas nu på ett enhetligt och rättvist sätt, vilket bidrar till en tryggare arbetsmiljö.”

– Det är stor skillnad att genomföra manuella utandningsprov både när det gäller arbetsinsats och antalet möjliga utandningsprov/år. Att ha nykterhetskontroller som en del av passagesystemet på industri känns både tryggt och omtänksamt och ger oss en än säkrare arbetsplats, säger Malin Holländer, hälsa & säkerhetschef på Södra.