Kemi skriver historia med Europas största massafabrik

Anläggningen, belägen endast några kilometer från stadskärnan, har väckt både förvåning och diskussion bland Kemis invånare. Foto: Metsä Group

I den finska staden Kemi reser sig Europas största massafabrik, en anläggning som inte bara dominerar stadens silhuett med sina enorma ångmoln utan även spelar en central roll i den lokala miljön.

Trots att massafabriken redan är i drift, pågår fortfarande arbete med att hantera buller från anläggningen. Bullermätningar planeras att inledas så snart snön smält, och även fabrikens doft och ljud är föremål för åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Finjustering kvarstår

Den nya massafabriken, som invigdes förra hösten, är i färd med att finjusteras för full kapacitet. Dess enorma torkskåp, jämförbart med en kryssningsfartygs storlek, utrustat med hundratals cirkulationsfläktar, är en av anläggningens mest iögonfallande komponenter.

Torkprocessen innebär att massan först innehåller 50 procent fuktighet, som sedan reduceras till endast 10 procent. Därefter transporteras massan till arkklipparen och omvandlas till prydliga massabalar, redo att skickas till kunder.

Processen att anpassa och finjustera fabriken innebär tekniska lösningar på upptäckta problem, stegvis ökning av produktionshastigheten och anpassningar baserade på massans egenskaper. Massan beter sig olika beroende på råvaran, med specifika utmaningar för både barr- och lövträsmassa.

Bullerkontroll

Projektet för att kontrollera buller är fortfarande under arbete, med planer på att genomföra mätningar av omgivningens ljudnivåer och jämföra dessa med miljötillståndets prognoser.

Fabriken representerar inte bara en teknologisk milstolpe för Metsä Group utan är även en betydande ekonomisk och miljömässig investering för Kemi och Finland. Med en personalstyrka av erfarna och skickliga medarbetare, är fabriken redo att möta framtidens utmaningar inom massaproduktion, med en stark inriktning på hållbarhet och innovation.

Kemi är nu hem för en anläggning som inte bara är imponerande i sin storlek och kapacitet utan också för sitt engagemang för miljön och lokalsamhället. Med en kapacitet att täcka en betydande del av den globala efterfrågan på massa, markerar den nya massafabriken i Kemi en ny era för den finska skogsindustrin.

Källa: Yle Uutiset