Banbrytande initiativ för koldioxidinfångning vid International Papers bruk i Vicksburg

Projektet, som är det första i sitt slag för sektorn, kommer att genomföras vid IPs anläggning i Vicksburg. Foto: International Paper

Det amerikanska energidepartementet (DOE) investerar upp till 304 miljoner dollar i fyra projekt över hela USA – från Kentucky till Wyoming – för att testa nyskapande teknologier för koldioxidinfångning. Ett av dessa, lett av RTI International i samarbete med International Paper (IP), SLB och Amazon, utgör ett viktigt steg mot minskade koldioxidutsläpp inom pappers- och massaindustrin.

Projektet, som är det första i sitt slag för sektorn, kommer att genomföras vid IPs anläggning i Vicksburg. Målet är att årligen infånga 120 000 ton koldioxid – motsvarande utsläppen från nästan 27 000 bensinbilar – för att sedan permanent lagra dessa under jord.

Skräddarsytt system

I den inledande fasen kommer fokus att ligga på att utforma ett skräddarsytt system för koldioxidinfångning vid bruket. Framgång här skulle kunna leda till konstruktion och drift av en fullskalig anläggning, vilket visar potentialen i RTIs teknologi baserad på icke-vattenhaltiga lösningsmedel (NAS).

Samarbetet förenar RTI som teknikutvecklare, SLB som partner för implementering, IPs anläggning som projektets värdplats och Amazon som slutanvändare. Syftet är att tillhandahålla värdefull data om effektiviteten i koldioxidinfångning samt en omfattande analys av de ekonomiska och miljömässiga effekterna av att införa RTIs NAS-teknologi.

Biogena usläpp

Frederik Majkut från SLB framhäver projektets potential att påskynda övergången till en framtid utan netto-utsläpp genom att visa på ekonomisk genomförbarhet för koldioxidinfångning inom olika branscher.

Pappers- och massaindustrin står för betydande koldioxidutsläpp i USA, med totalt 148 miljoner ton årligen, inklusive biogena utsläpp. Denna satsning markerar ett avgörande steg mot att minska dessa utsläpp och främja industrins avkarboniseringsarbete.

Federalt stöd på upp till 88 miljoner dollar

Sophie Beckham, ansvarig för hållbarhetsfrågor hos International Paper, betonar projektets överensstämmelse med företagets Vision 2030 för en lågkoldioxidekonomi och dess potentiella fördelar för samhället, medarbetarna och miljön. Ett råd för samhällsengagemang kommer att etableras för att säkerställa inkludering av underrepresenterade grupper i projektets utveckling.

Med ett federalt stöd på upp till 88 miljoner dollar syftar projektet till att stimulera privata investeringar och teknikadoption, samt att uppfylla DOE:s mål för industriell avkarbonisering. En framgångsrik demonstration av RTIs NAS-teknologi kan leda till en bredare användning inom pappers- och massaindustrin, vilket bidrar avsevärt till de globala ansträngningarna för avkarbonisering.

Källa: Amerikanska energidepartementet (DOE)