Toscotecs utvecklade skräddarsydda torkcylindrar av kolfiberstål

Alla TT SteelDryers är designade enligt en formel fastställd av konstruktionskoden och genom FEM-beräkning och trötthetsverifiering. Foto: Toscotec

Redan på 1960-talet banade Toscotec väg för produktionen av torkcylindrar i stål (TT SteelDryers), vilket lade grunden för företagets position idag som ledande leverantör av ståltorkar och TT SYD Steel Yankee Dryers.

Utgångspunkten var att skapa en skräddarsydd torkcylinder som var lättare, mer effektiv och säkrare än gjutjärn. Detta ledde till utvecklingen av den skräddarsydda ståltorkcylindern. Från starten har alla TT SteelDryers producerats i Italien vid Toscotecs huvudkontor.

Sedan den första utvecklingen har kontinuerliga insatser gjorts inom forskning och utveckling av tryckkärl och stor erfarenhet har vunnits. En lång referenslista har etablerat Toscotec som den ledande leverantören av ståltorkcylindrar, MG-cylindrar och Yankee-torkar. Toscotec levererar TT SteelDryers och TT SYD över hela världen enligt ASME-standarder, PED-direktiv eller andra specifika parametrar som krävs av det land där de installeras.

Högre styrka

Alla TT SteelDryers är designade enligt en formel fastställd av konstruktionskoden och genom FEM-beräkning och trötthetsverifiering. Materialet som används för TT SteelDryers är kolfiberstål enligt tillverkaren av god kvalitet tillverkat enligt ASME/ASTM-specifikationer.

Fördelarna med ståltorkar jämfört med gjutjärn inkluderar högre värmeöverföring. På grund av kolfiberstålets högre styrka och tillåtna spänning kan tjockleken på torkcylinderns skal "s" minskas. Dessutom är skalens konduktivitet "k" för stål cirka 4-6 procents högre än för gjutjärn.

Detta innebär att förhållandet s:k minskas och eftersom det är en nämnare i formeln för värmeöverföring ökar värdet av den globala värmeöverföringen "U" följaktligen. Jämfört med en gjutjärnstork kan en ståltork uppnå en ökning av den globala värmeöverföringen med cirka 15-20 procent.

Torkar bredare pappersark

En annan fördel med en ståltork är att den möjliggör en minskning av torksektionens längd med upp till 15 procent. Det är också möjligt att torka ett bredare pappersark med samma ansiktslängd eller installera en smalare ståltorkcylinder för en given pappersbredd.

Tack vare flexibiliteten i tillverkningsprocessen (ingen gjutning, inga gjutformar), kan Toscotec uppnå mycket flexibla storlekar (diameter och längd) för ståltorkcylindrar enligt kundens behov.

Sammanfattningsvis erbjuder TT SteelDryers många fördelar:

  • Högre torkhastighet på grund av lägre skal tjocklek tack vare högre tillåten spänning i materialet;
  • Möjliggör ökad papperstillverkning eller energibesparingar;
  • Förbättrad fuktkontroll över pappersarkets bredd;
  • Kortare torksektionslängd och minskad statisk och dynamisk belastning;
  • Minskad risk för ångläckage;
  • Lättare att reparera jämfört med gjutjärn;
  • Bättre metallbeläggning på grund av icke-porös yta;
  • Inga porositetsproblem eller stift i skalet;
  • Snabbare reaktionstid i pappersmaskinen vid tryckändringar eller produktionsvariationer.

Källa: Toscotec