Rekordhöga försvarsutgifter i Finland: Så förklaras den historiskt stora budgeten

Ett antal 155 mm artilleriskott från finländska försvarsmaterialtillverkaren Nammo. Kredit: Brian E. Christiansen/Flickr (Creative Commons).

Finland satsar i år 6,2 miljarder euro på försvarsutgifter, vilket inkluderar en betydande ökning av den inhemska produktionen av tunga ammunitioner.

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina beslutade Finlands riksdag att öka försvarsbudgeten med 2,2 miljarder euro för perioden 2023–2026. Merparten av dessa medel allokeras till materielinköp, främst ammunition, och resulterar i en total försvarsbudget på cirka 6,2 miljarder euro för detta år. Av detta är 1,5 miljarder euro avsatta för materielinköp, exklusive inköpet av F-35 stridsflygplan.

F-35 projekt

Enligt Ronni Läpinen, kommunikationsexpert vid försvarsministeriet, är cirka 1,5 miljarder euro av 2024 års försvarsbudget tilldelad för F-35 projektet. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har produktionen av ammunition i Finland ökats betydligt.

- Förutom att ha ökat produktionen ungefär femfaldigt jämfört med perioden före kriget, beslutade försvarsministeriet i december 2023 att mer än fördubbla kapaciteten för inhemska tunga ammunitioner, säger Läpinen.

Strategiskt partnerskapsavtal

Försvarsupphandlingar konkurrensutsätts generellt, och Finland har vapensystem från flera internationella försvarsföretag. Ett strategiskt partnerskapsavtal mellan Försvarsmakten och Nammo säkerställer att de viktigaste ammunitionerna och underhåll av kritisk produktion sker inom landet.

Det största pågående projektet är inköpet av F-35 multirollstridsflygplan, med en total finansiering på 10 miljarder euro. Av detta är priset för stridsflygplanen, vapen, reservdelar, utbytesutrustning, utbildningsmaterial samt andra system och tjänster cirka 9,4 miljarder euro.

Dyra flottanskaffningar

- Före Rysslands annektering av Krim från Ukraina 2023, låg Finlands försvarsutgifter på cirka 1,6 procent av BNP. År 2021, före det fullskaliga kriget i Ukraina, använde Finland cirka 2,1 procent av sin BNP på försvarsutgifter. Enligt budgeten för 2024 är den aktuella procentsatsen 2,3, förklarar Läpinen.

Tuija Karanko, generalsekreterare för Försvars- och Flygindustriförbundet PIA, påpekar att Finlands försvarsbudget för närvarande är historiskt stor, huvudsakligen på grund av kostnaderna för stridsflygplans- och flottanskaffningar.

Källa: Tidningen Maaseudun Tulevaisuus