Lägsta kapacitetsutnyttjandet på tre år

Björn Larsson Rosvall/TT: SCB presenterar statistik om kapacitetsutnyttjandet i industrin. Arkivbild

Kapacitetsutnyttjandet i industrin minskade med 1,3 procentenheter till 88,4 procent i säsongsrensade tal under fjärde kvartalet 2023, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Utnyttjandegraden är därmed på den lägsta nivån på tre år.

"Nedgången i kvartal 4 2023 kan till stor del förklaras av otillräcklig efterfrågan", säger SCB-statistikern Karl Sahlberg i ett pressmeddelande.

I en separat SCB-rapport framgår att svenska företags lager minskad med 6,8 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet. I volym motsvarar det en lagerminskning med 1,2 procent.

Industrins totala lager ökade dock med 2,0 miljarder under fjärde kvartalet, en uppgång med 0,7 procent i volym.