Positivt trendbrott för företagsaffärer enligt PwC-rapport

Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC. Foto: PwC

Förra året blev ett relativt svagt år för företagstransaktioner, där affärsvolymerna till och med landade på en lägre nivå än pandemiåret 2020. Nu kommer dock tecken som visar på ett trendbrott. Till exempel märks en ökad aktivitet inom främst teknik- och energibranscherna, och flera stora transaktioner har genomförts under inledningen av 2024. Det visar PwC:s återkommande globala kartläggning M&A Industry Trends Outlook.

Det totala värdet av globala företagsaffärer sjönk med cirka 25 procent under 2023 jämfört med 2022, enligt en ny sammanställning från PwC. Sammanlagt genomfördes affärer som omfattade 2 512 miljarder dollar, vilket är en bottennotering sett till de senaste fem åren och en halvering från toppåret 2021.

– Förhoppningarna om en återhämtning i början av 2023 grusades av stigande räntor och finansiella utmaningar. Den återhållsamma stämningen var påtaglig under andra halvåret, även om statistiken räddades upp något av ett par större transaktioner inom energibranschen, berättar Johan Rosenberg som är ansvarig för M&A på PwC.

 Nu kan dock en viss ljusning anas. För även om början på året ofta innebär en lugnare period, så har redan flera större affärer tillkännagivits under januari 2024. Det handlar till exempel om Hewlett Packard Enterprises föreslagna förvärv av Juniper Networks och Blackrocks intention att köpa Global Infrastructure Partners.

– Vi bedömer att de här transaktionerna visar på ett trendbrott, och ett slut på en av de tuffare M&A-perioderna på länge. Även om återhämtningen är osäker på grund av makroekonomiska och geopolitiska utmaningar, så räknar vi med en ökning av antalet företagstransaktioner under året. Vår genomgång visar också att den här positiva trenden redan har inletts inom vissa branscher, menar Johan Rosenberg.

Branscherna där affärerna har tagit fart igen

Ur ett branschperspektiv visar sammanställningen på tydliga skillnader. Återhämtningen har till exempel redan börjat inom branscher som energi och teknologi, medan affärerna fortfarande går på tomgång inom sektorer som bank och traditionell sjukvård. Rapporten visar även att volymerna inom delområden som försvar, metall och energiproduktion ökade under 2023 jämfört med 2022. Dessa sektorer spås fortsätta uppåt med hög förvärvsaktivitet relaterat till AI, halvledare, elfordon och energilagring.

 

– Tre faktorer ger belägg för vår optimism om en ny M&A-fas under 2024. För det första har vi den förbättrade utvecklingen på finansmarknaderna, med en avtagande inflation och förväntade räntesänkningar. För det andra den uppdämda efterfrågan på affärer. Sist men inte minst har vi ett stort strategiskt behov för många företag, där det handlar om att anpassa och ställa om affärsmodeller, avslutar Johan Rosenberg.

 

PwC:s Global M&A Industry Trends Outlook publiceras två gånger om året, och innehåller en analys av globala företagsaffärer.