WNE 2023 andas optimism

Sama Bilbao y Leon.
Det är stor kinesisk närvaro på WNE2023 och mycket fokus på SMR:er.
Utställare av ett spel som gör inspektionsarbete på kärnkraftverk mer lustfyllt.
LKAB är en av få svenska utställare på WNE2023.
Uranbrytningsföretaget Orano i en av konferensens största montrar.

Paris. WNE 2023, World Nuclear Exhibition, som just nu hålls i Paris, andas optimism - “excitement” som är ordet på många talares läppar. Vilket inte är så konstigt  då kärnkraft nu fått sitt fulla erkännande som ett medel för att bekämpa klimatförändringarna.

Enligt en av konferensens huvudtalare, Sama Bilbao y Leon, generaldirektör för World Nuclear Association, är det förklaringen till nyvaknande intresset från media, politiker och finansbranschen för kärnkraft.

Och för klimatets skulle måste kärnkraftskapaciteten i världen nu mångdubblas, framhöll Bilbao y Leon.

– Den globala kapaciteten måste tredubblas Hur uppnår vi det? Genom att mer utnyttja reaktorer som redan är i bruk. Dessutom är 60 GW under uppbyggnad och det tar 6-7 år i snitt att få en reaktor i drift. 110 reaktorer är på planeringsstadiet, sade hon som betonade vikten av att strömlinjeforma licensprocesserna.

Många frågar sig hur det kommer sig att man under tidigare decennier snabbt kunde bygga så många reaktorer, medan reaktorbyggen idag, vilket gäller alla stora infrastrukturprojekt, dras med notoriska förseningar och kostnadsöverskridanden? Vad gjorde man rätt då, som man kan göra rätt igen? Inte minst Frankrike, konferensens värdland, har utmärkt sig på där då man lyckades med bedriften att under två decennier bygga 57 reaktorer i landet. Svaret på den frågan kan ligga i standardiserade arbetssätt, menade EDF:s representant.

Serieproduktion och systemtänk, det vill säga programmatiska arbetssätt, är något som är i stort fokus på årets konferens, då man tror att det kan möjliggöra snabb utrullning av ny kärnkraft. Det är också serieproduktion som är den viktigaste fördelen med SMR:er, ett annat stort tema. 

Nytt för årets WNE är att de sista effekterna av pandemirestriktionerna nu verkar som bortblåsta och framför allt den kinesiska närvaron är stor. Konferensen samlar i år rekordmånga utställare i framför allt underentreprenörledet och inte mindre än 17 nationella paviljonger. En handfull svenska företag ställer också ut.

Text: Simon Matthis