ABB inviger nytt kontor i Kiruna  

Foto: ABB

I april 2022 firade ABB invigningen av nya lokaler i Gällivare. Sedan dess har företagets satsning på att växa i norra Sverige fortsatt med nya lokaler och fler nyanställningar på flera orter som Skellefteå, Umeå, Sundsvall och nu senast i Kiruna där man flyttar in i helt nya lokaler.

ABB ser invgigningen som  ett led i företagets fortsatta satsning på att expandera verksamheten i norra Sverige.

Lokalt har ABB idag 15 medarbetare, med målsättning att öka antalet medarbetare till 25 under de kommande åren.  

Tidigare under månaden meddelande ABB, LKAB och Boliden att man tillsammans genomfört en framgångsrik testning av branschens första automatiserade robotladdare för ökad säkerhet i underjordsgruvor genom att ta bort behovet att mänsklig närvaro vid en av gruvverksamhetens mer riskfyllda processer.

–Vi är jätteglada över att få fira den här milstolpen i vår tillväxtresa i Norrland, säger Magnus Heikkilä, chef för ABB i Kiruna, och fortsätter:  

– Den hållbara omställningen börjar här och för oss är det också avgörande att finnas där våra kunder finns för att kunna fortsätta driva på industriutvecklingen i tätt samarbete med dem. Dessutom har vi byggt upp ett bra samarbete med Hjalmar Lundbohmskolan där vi bidrar med vår expertis inom styrsystem för att forma deras tekniska utbildningar efter industrins behov.

Utöver tillgång till större lokaler innebär ser ABB att flytten även öppnar upp möjligheten för stark lokal kompetenstillväxt under de kommande åren.

– De utmaningar och möjligheter som vi ser idag är komplexa och kräver att vi skiftar hela system, där flera aktörer samspelar, säger Åsa Granli, energieffektiviseringsexpert och säljchef på ABB Motion i Sverige.

– just nu är vi på en resa där vi expanderar vår verksamhet i hela norra Sverige, från Sundsvall till Kiruna. För oss innebär expansionen i Kiruna tillgänglighet och service för aktörerna i Malmfälten, och bättre möjligheter att tillsammans göra större nytta snabbare.