Kronförsvagningen spelar mindre roll för små och medelstora företag

Bild: EKN

De positiva effekterna av den svaga kronan avtar för små och medelstora exportföretag, enligt en undersökning från EKN, Exportkreditnämnden. Över hälften uppger nu att kronans växelkurs mot euro och amerikansk dollar inte alls påverkar exportaffärerna.

–  Det finns de som tror att en svag krona alltid gynnar svenska exportföretag. Men då ser man bara ena sidan av myntet. En svagare krona driver upp importkostnaderna och tar ut de positiva effekterna för alla de exportföretag som köper insatsvaror från utlandet, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN, i ett pressmeddelande.

31 procent uppger att deras exportaffärer påverkats positivt av kronans växelkurs de senaste 3 månaderna. För 12-månadsperioden är siffran 42 procent.

Samtidigt uppger hälften (51 procent) att den svaga kronan inte alls påverkat deras exportaffärer de senaste tre månaderna. 43 procent uppger samma sak för de senaste 12 månaderna.

Andelen som påverkats negativt av den svaga kronan är mer konstant. 17 procent uppger att den svaga kronan haft negativ påverkan de senaste 3 månaderna och 15 procent de senaste 12 månaderna.