Billerud lånar 1,3 miljarder för uppgradering av kartongbruk

Foto: Billerud

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 1 300 miljoner kronor (cirka 110 miljoner euro) med Billerud. Lånet stöder investeringar i modernisering och uppgradering av en kartongbruket i Frövi samt utbyte av en sodapanna.

Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen, enligt Billerud.

– Det här projektet ökar anläggningens energi- och resurseffektivitet och bidrar till övergången från fossilbaserade förpackningsmaterial, såsom plast, till förpackningar som tillverkas av förnybara resurser. Som EU:s klimatbank spelar EIB en viktig roll när det gäller att stödja företag som är banbrytande inom nya och effektiva lösningar för återvinningsbara material och resurseffektiv tillverkning, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros, i ett pressmeddelande från Billerud.

– Tack vare den nya sodapannan kan Billerud genomföra energiförbättringsåtgärder för att uppfylla framtida miljökrav och säkerställa en stabil massaproduktion. Det är en långsiktig investering i en effektiv, hållbar och säker produktion som ökar vår konkurrenskraft och gynnar våra kunder. Vi är glada över att EIB stöder projektet, säger Ivar Vatne, tillförordnad VD och koncernchef för Billerud.