SSAB lämnar in tillståndsansökan för elektrostålverk i Luleå

Illustration av den nya stålverket. Ill: SSAB

SSAB har nyligen lämnat in sin ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Målet med ansökan är att erhålla nödvändiga tillstånd för att ställa om den befintliga verksamheten i Luleå till fossilfri stålproduktion.

 

Den planerade omställningen av verksamheten är tillståndspliktig. Därför ansöker SSAB om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och bedriva produktion i ett nytt, integrerat elektrostålverk med ljusbågsugnar, varmvalsning och vidareförädling.

 

I och med omställningen kommer den befintliga verksamheten med koksverk, masugn och befintligt stålverk att avvecklas. I det nya elektrostålverket kommer SSAB att framställa stål från fossilfri järnsvamp och återvunnet skrot.

 

– Med den här ansökan tar vi nu ytterligare ett steg på vår fossilfria stålresa. Vår omställning i Luleå innebär väsentligt mindre utsläpp till både luft och vatten. Ju snabbare vi får tillstånd för vår omställning, desto större blir miljövinsten, säger Sara Arvidson, tillståndsansvarig på SSABs omställningskontor, i ett pressmeddelande.

 

Den planerade förändringen i Luleå kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 2,8 miljoner ton årligen, vilket motsvarar en utsläppsminskning med cirka 90 procent jämfört med dagens verksamhet.