Elbrist tränger undan jobb och investeringar

Företagen i Gävle-Dalaregionen kräver högre överföringskapacitet, ökad elproduktion från fossilfria energikällor samt kortare tillståndsprocesser för att kunna expandera. Arkivbild

Kapacitetsbrist i energitillförseln är ett allt större bekymmer för företag i Sverige. En ny rapport från Ipsos, författad på uppdrag av Mellansvenska Handelskammaren, pekar på att Gävle-Dalaregionen kan gå miste om 1000 arbetstillfällen om inte elförsörjningen förbättras. Rapporten bygger på intervjuer med 15 av de större industriföretagen inom MHK:s verksamhetsområde i två industritunga län, Gävleborg och Dalarna. Bland företagen märks till exempel Billerud, Ovako, Stora Enso, Holmen och SSAB.

Samtliga företag som intervjuats menar att energitillförseln viktig eller mycket viktig för deras verksamhet och framtida konkurrenskraft. En majoritet av företagen behöver få tillgång till mer effekt inom ett till sju år. Samtliga företag skulle påverkas negativt gällande konkurrenskraft och investeringar om ingen ny energikapacitet tillförs fram till 2030. En tredjedel av företagen menar att brist på energi skulle leda till neddragningar i deras verksamhet.

Om elförsörjningen kan ordnas på ett acceptabelt sätt så uppskattar 11 av de tillfrågade företagen att investeringarna i regionen fram till 2030 hamnar i storleksordningen 37 miljarder kronor. De satsningar företagen framför allt vill se är en utbyggnad av överföringskapaciteten, ökad elproduktion från fossilfria energikällor samt kortare tillståndsprocesser.