ABB lanserar robot för plock och montering

Bild: ABB

ABB Robotics meddelar att de har utvidgat sitt Scara-robotsortiment i och med IRB 930. Den nya roboten, som finns i tre varianter som kan hantera nyttolaster på 12 kg och 22 kg.

Roboten har tagits fram för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion.

– Oavsett om det handlar om 3C, fordonselektronik, batterier till elbilar eller solcellspaneler, möjliggör IRB 930:s med sin högre nyttolast och längre räckvidd att ta fördelarna från vårt breddade SCARA-sortiment till både nya och traditionella segment, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics.

Roboten 10 procents ökad genomströmning jämfört med andra robotar i samma robotfamilj, framhåller ABB.

Den ska också ge 200 procents starkare nedtryckningskapacitet för kraftintensiva operationer, vilket innebär förbättrad produktivitet och produktkvalitet.