Höga kvävedioxidhalter påverkar produktionen i Aitik

Foto: Boliden

Arbetet i Bolidens Aitikgruva påverkas just nu av höga kvävedioxidhalter i luften.

-– Det är kylan i kombination med svag vind som är boven. Den kalla luften bildar ett lock och då kan luften under inte försvinna, säger Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, till Norrländska Socialdemokraten.

Det är därför inte aktuellt med utomhusarbeten, enligt honom. Fenomenet är inte ovanligt för årstiden.

Produktionen påverkas av luftföroreningarna, men Boliden kan inte säga med exakt hur mycket.