Jernbro tecknar treårigt driftsäkerhetsavtal med SAAB i Huskvarna

Anders Gustafsson (Jernbro) och Jon Andersson (SSAB Surveillance).

Jernbros verksamhet i Småland har fått ett långsiktigt förtroende som underhållspartner till SAAB:s fabrik i Huskvarna genom att teckna ett treårigt driftsäkerhetsavtal. SAAB:s fabrik i Huskvarna producerar instrument och apparater för försvarsindustrin, vilket ställer höga krav på produktivitet och driftsäkerhet.

Det senaste året har Jernbros verksamhet i Huskvarna fokuserat på att införa ett objektsorienterat arbetssätt hos SAAB. Enligt Jernbro var det kombinationen av duktiga utförare, tydliga arbetssätt, faktabaserade underlag och inte minst användarvänliga kundgränssnitt som resulterade i att SAAB ville teckna ett driftsäkerhetsavtal på 3 år med option på förlängning, som baseras på en objektsorienterad underhållsleverans.

Det var i samband med ett studiebesök hos en kund till Jernbro, som SAAB hörde talas om att Jernbro utför underhåll. Upplägget SAAB såg på studiebesöket, föll dem i smaken.

− Därav hörde vi med Jernbro om hur en pilot skulle kunna läggas upp enligt deras erfarenhet. Vi kom överens om en plan som innebar att Jernbro skulle utföra underhåll och service, liksom några andra åtgärder på ett pilotprojekt under drygt 1 års tid. Resultatet blev mycket gott och det är det som ligger till grund till att vi ville skriva ett avtal, berättar Jon Andersson, produktionschef på SAAB Surveillance i Huskvarna, i ett pressmeddelande från Jernbro.

− Det är självklart väldigt roligt att få detta förtroende av ett företag som SAAB, som ställer höga krav på sin maskinpark och underhållssidan. Vår ambition med samarbetet är att utveckla underhållet hos SAAB för att de ska ha en tillfredsställande och driftsäker produktion, säger Anders Gustafsson på Jernbro, som ansvarar för affären.

Jernbros arbete hos SAAB innebär främst planerat förebyggande underhåll (FU) som styrs av den överenskomna underhållsplanen. Det är exempelvis svarvar, fräsar, ytbehandlingsmaskiner, metallbearbetningsmaskiner och testanläggningar inom hydraulik som berörs.

I korthet innebär upplägget att anmälningar om behov av underhåll registreras i Jernbros kundportal som i sin tur bekräftas när de har mottagits och därefter utförs uppdragen. Om det, av någon anledning, inte skulle utföras, ges återkoppling om varför.

− Vi behöver alltså aldrig jaga information. Vill vi fördjupa oss i varför saker är som de är, är det enkelt att göra det i de digitala gränssnitten som Jernbro tillhandahåller. Det är även enkelt att felanmäla och kontrollera FU-planerna, liksom följa upp ekonomi och vad som blivit utfört, förklarar Jon.