SIO Grafen vill se stor satsning på avancerade material

Nästa år presenterar regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Nu har SIO Grafen och LIGHTer lämnat sitt inspel där de bägge strategiska innovationsprogrammen slår fast vikten av en betydande svensk satsning på avancerade material.

– Sverige har en stark internationell ställning inom avancerade material. Nu behöver vi fortsätta den långsiktiga, målmedvetna och intensiva satsningen inom området för att förbättra svenska företags tillväxt, dess innovations- och konkurrenskraft, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, i ett pressmeddelande.

– Vi måste skapa ett innovationsklimat där startups, scaleups, små och stora företag fortsätter att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Ett nytt, nationellt program inom avancerade material ger fortsatt utveckling av hållbara lösningar och är rätt väg framåt, säger Cecilia Ramberg, programchef LIGHTer.

Förslaget i korthet:

• En minst nioårig satsning på ett program för avancerade material.

• Stöd till både idéer med hög risk och mer mogna lösningar.

• Öronmärkta medel till utveckling av nya företag samt små- och medelstora företag.

• Skapa en gemensam plattform för avancerade material.

• Skapa bryggor till materialprogram på nationell och EU-nivå.

• Skapa goda förutsättningar för svenska aktörer att medverka i de kommande stora materialprogrammen på EU-nivå.

SIO Grafen är ett av sjutton strategiska innovationsprogram och drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.