Bulten etablerar verksamhet i Indien  

Foto: Bulten

Bulten Group, en tillverkare och distributör av fästelement till fordonsindustrin, etablerar tillverkningsverksamhet i Indien genom ett nybildat joint venture-bolag  – Bulten Radium Industries Private Ltd. – tillsammans med parterna Radium Fasteners Private Ltd. (Radium) och ZJK Precision Parts HK (ZJK). Bakgrunden till etableringen är ett ökat behov av inhemskt producerad mikroskruv bland internationella kunder inom elektronikbranschen med tillverkning i Indien.

– Vi har som ambition att öka vår försäljning, främst av mikroskruv, till aktörer inom elektronikbranschen. En växande marknad för detta segmentet är Indien dit många  internationella elektroniktillverkare förlägger allt större delar av sin asiatiska produktion. Det är anledningen till vår nyetablering i Indien, och vi planerar att påbörja tillverkning där under första halvan av nästa år, säger Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten.

Verksamheten kommer att bedrivas i en ny tillverkningsanläggning som är under uppbyggnad i Jamnagar i delstaten Gujarat. Målet är att verksamheten ska vara i full drift under andra kvartalet 2024 och ha omkring 50 anställda. Fastigheten kommer att leasas av Bulten Radium Industries Private Ltd. och innebär därmed begränsade investeringskostnader för Bulten.