Ny koncernstruktur för Indutrade

Bild: Indutrade

Teknik- och industrikoncern meddelar att de kommer att införa en ny koncernstruktur med fem internationella affärsområden med tydligt strategiskt fokus på olika affärssegment och teknologier. Syftet med förändringen är att förbättra förutsättningarna både för organisk och förvärvad tillväxt, genom att ytterligare främja möjligheter till kunskapsdelning mellan bolag inom samma marknadssektorer och segment.

– Vår nya organisation kommer att stärka vår plattform för att bättre tillvarata den samlade kunskapen som finns i koncernen och även förbättra vår skalbarhet, samtidigt som vi bevarar den decentraliserade strukturen där det enskilda bolaget är i fokus, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.

Indutrades fem affärsområden från och med den 1 januari 2024:

Industrial & Engineering

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer industriell utrustning, verktyg, filter, hydraulik, fästelement och kemiteknik, i huvudsak till den allmänna verkstadsindustrin och fordonsindustrin.

Infrastructure & Construction

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer material, produkter, verktyg och utrustning för primärt infrastruktur- och byggsektorn.

Life Science

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer komponenter, medicinteknikprodukter inklusive produkter för diagnostik, produktionsutrustning och systemlösningar till kunder främst inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvårdssektorn samt livsmedelsindustrin.

Process, Energy & Water

Affärsområdet omfattar både teknikhandelsbolag och bolag med egna produkter. Bolagen säljer främst flödestekniska produkter som ventiler, rör och rörsystem och pumpar samt mätteknik och industriell utrustning till kunder inom energisektorn, VA/VVS och processindustrin.

Technology & Systems Solutions

Affärsområdet består främst av bolag med egna produkter, baserade på avancerade tekniklösningar och egen utveckling, konstruktion och tillverkning. Bolagen säljer mätsystem, sensorer, styr- och reglerteknik samt utrustning för övervakning till många olika branscher.