Jernkontoret välkomnar påskyndad kärnkraftsutbyggnad  

Foto: Jernkontoret

Jernkontoret välkomnar att regeringens förslag för att främja en snabbare utbyggnad av fossilfri kraftproduktion. ”En utökad produktion av fossilfri elkraft är en förutsättning för industrins omställning och en ökad industriell verksamhet. Det har en effekt i direkt klimatnytta – men är även helt avgörande för fler svenska arbetstillfällen, välfärdsfinansiering och försörjningstrygghet”, skriver Jernkontoret.

Jernkontoret menar att satsningar som möjliggör en teknikneutral utbyggnad av elsystemet på ett kostnadseffektivt sätt måste sjösättas omgående, och utbyggnaden av kraftproduktion säkerställas både före och efter 2030. Man menar att i det perspektivet kommer kärnkraften att spela en mycket viktig roll även framåt i det svenska energisystemet.