SCB: industrins lager minskade med 7,4 miljarder kronor under det tredje kvartalet

Svenska företags lager minskade med 7,4 miljarder kronor under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det framgår av statistik från SCB.

Minskningen motsvarar en nedgång med 1,3 procent i volym.

Industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,4 procent i volym.

Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 0,7 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 9,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Partihandeln ökade lagret med 1,6 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 2,0 miljarder kronor.