USA:s strävan efter ökat inflytande inom handeln i Indopacifiska regionen stöter på hinder

San Francisco, ofta sedd som porten till Asien-Stilla havet, var värd för inledningen av APEC:s Ekonomiska Ledarvecka, där höga tjänstemän från 21 länder satte igång en rad möten och aktiviteter. Dessa strävar efter att bana väg för en mer innovativ, hållbar och inkluderande handel och investeringar i regionen. Foto: APEC

Joe Bidens senaste initiativ, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), som syftar till att knyta starkare band med Asiens uppkommande marknader och minska beroendet av Kina, har stött på oväntade svårigheter.

Under APEC-toppmötet i San Francisco, där ledare från 21 Asien-Pacifik-stater samlades, var det tänkt att USA skulle bekräfta sitt åtagande till regionen och framhäva sin ledarroll. Men hemmafrågor och rädslan för en återkomst av Donald Trump till politiken har lagt krokben för planerna.

Strategin kritiseras

Demokratiska politiker, däribland senator Sherrod Brown och Elizabeth Warren, har öppet kritiserat Bidens handelsstrategi. Deras oro är att Trump, som planerar att ställa upp i presidentvalet 2024, skulle använda IPEF som ammunition i sin kampanj, och kalla det för ett avtal som hotar amerikanska jobb.

Trots att IPEF inte är skrotat, har USA dragit sig ur viktiga delar av handelssamtalen, vilket försenar avtalet. Vissa åtgärder för dekarbonisering och bekämpning av skatteflykt har dock enats om på frivillig basis, och en fond på 30 miljoner dollar för klimatprojekt har tillkännagivits.

Handelskrig

Men det känsliga ämnet handelslättnader har lagts åt sidan. USA pressade på för bindande regler som skulle upprätthålla höga arbets- och miljöstandarder, något som inte välkomnades av flera sydostasiatiska länder.

Trump har hotat med en "global handelskrig" om han väljs igen, vilket ytterligare komplicerar situationen. Det står klart att USA:s position som global ledare är i gungning, och den politiska splittringen i landet gör det svårt att nå internationella överenskommelser. IPEF, en gång tänkt som en motvikt till Kinas ekonomiska makt, står nu på osäker mark.

Källa: Handelsblatt/Reuters