Turkiet tar upp Sveriges Nato-medlemskap medan Ungerns Orbán förblir tyst

Nyligen meddelade Elbit Systems Ltd. företaget Hägglunds att man har tilldelat ett kontrakt på 109 miljoner dollar för leverans av IRON FIST Active Protection System (APS) för sin CV90-plattform till BAE Systems Hägglunds (BSH) för en europeisk kund. Avtalstiden är tre år. När det gäller Hägglunds fordon är de sedan länge Natokompatibla. Foto: Hägglunds

Sveriges långa väg till Nato-medlemskap närmar sig mållinjen, medan Ungerns tystnad kring frågan fortsätter. Nu inleder det turkiska parlamentet behandlingen av Sveriges ansökan om Nato-medlemskap.

Enligt nyhetsbyrån Reuters startar processen med ett möte i parlamentets utrikesutskott där man diskuterar och röstar om ett lagförslag om Sveriges medlemskap. Den exakta tidpunkten för parlamentets fullständiga omröstning är ännu inte känd, men i Finlands fall var det cirka en veckas tid mellan utskottets och parlamentets omröstning.

Försvaret och svenska industrin förbereder sig för NATO-medlemskapet

Trots denna osäkra beslutsbild möjliggör den svenska försvarsmaktens ökade tillskott och beställningsbemyndiganden redan förberedelser för Sveriges medlemskap i Nato. I förberedelserna ingår bland annat förstärkningar på ledningsstödsystem som är interoperabla med Natos, investeringar i infrastruktur och anskaffning av drivmedelsreserver och åtgärder för att anslutning till Natos gemensamma luft- och robotförsvar.

Därutöver tillför regeringen medel för att finansiera avgifter till Nato. Förberedelserna inför medlemskapet i Nato handlar bland annat också om avgifter till den civila budgeten, den militära budgeten samt till Nato Security Investment Program (NSIP).

Natokompatibla

Sveriges femte största försvarsföretag är Hägglunds, med säte i Örnsköldsvik och dotterbolag till den brittiska försvarskoncernen BAE Systems, vilka är Europas största aktör inom försvarsindustrin.

Tidigare positiva besked från Turkiet var välkommet, enligt vd Tommy Gustafsson-Rask.

- För oss som internationellt industribolag blir det egentligen inte så stor skillnad, vi har redan många Natoländer som kunder och våra fordon är sedan länge Natokompatibla. Men det är klart att över lång tid är det positivt för oss och ökar möjligheterna, skriver han i en kommentar till TT.

Ingen automatik

Om det turkiska utskottet ger sitt stöd går lagförslaget vidare till parlamentets plenum för omröstning och slutligen till president Recep Tayyip Erdoğans bord för godkännande. Erdoğans underskrift skulle innebära att Turkiets ratificering av Sveriges Nato-medlemskap är komplett, men detta betyder inte automatiskt att Sverige blir fullvärdig medlem av Nato.

Situationen är annorlunda i Ungern där ratificeringsprocessen inte ens har påbörjats. Ungerns president Katalin Novák har uttryckt en önskan om att parlamentet snabbt ska fatta ett "klokt" beslut om Sveriges Nato-medlemskap, rapporterar Politico.

Håller sitt löfte ?

Ungern har tidigare sagt att de inte avser att vara det sista Nato-landet att godkänna Sverige och Finlands medlemskap. Forskaren Henri Vanhanen från Finlands Utrikespolitiska institut sade för Kauppalehti i slutet av oktober att han tror att Ungern kommer att hålla sitt löfte.

Tidigare har Ungern visat att de kan agera snabbt i dessa frågor, då landet godkände Finlands Nato-medlemskap i mars efter att Turkiet meddelat att de skulle främja Finlands Nato-process. Källa : Politico/Kauppalehti