Kinesiska företag fokuserar alltmer på Tyskland

Kinesiska affärsmän på Tyska Hannovermässan. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Bahnfreund

Kinesiska investerare fokuserar på den tyska ekonomin. Det federala ekonomiministeriet i Berlin undersöker för närvarande inte längre potentiella köpare från något annat land än Kina. Och tyskarnas samtalspartner är ofta högt uppsatta ingenjörer.

Det federala ekonomiministeriet granskar för närvarande kinesiska investerares planerade deltagande i tyska företag i tolv fall. Det framgår av en rapport från ministeriet till förbundsdagens ekonomiska utskott skriver tyska Handelsblatt.

Totalt undersöker ekonomiminister Robert Habeck (De gröna) 40 investeringar från potentiella utländska köpare. Kinesiska fall utgör majoriteten. Därefter följer möjliga investerare från USA med tio planerade investeringar och Förenade Arabemiraten med fem.

Flyg- och rymdfart

De för närvarande pågående ärendena med berörda parter från Kina rör sektorerna maskinteknik (fyra fall), informations- och kommunikationsteknik och flyg- och rymdfart (två ärenden vardera), samt hälsa, metall- och stålindustrin, media och energi.

En "djupgående utredning" har redan inletts i nio fall som rör kinesiska medborgare eller firmor. Detta inleds i slutet av en förundersökning om försämringen av allmän säkerhet och ordning i Tyskland inte kan uteslutas, kommenterar Handelsblatt.

Källa: Tyska federala Industriministeriet