Lyckad testkörning öppnar för bättre bränslepellets

Foto: Paper Province

För att optimera framställningen och lagringen av pellets pågår en forskningsstudie finansierad av Vinnova där man tittar på om pelletskvaliteten påverkas av spånet kommer i från i trädet – trädets kärna (grovtimmerspån) eller från de yttre delarna på trädet (klentimmerspån).

Det forskarna undersöker är huruvida råvaruhanteringen kan bidra till mer resurseffektivt pellets. Det görs bland annat genom att studera hur låg- och högtemperaturtorkning, i kombination med klentimmerspån och grovtimmerspån, påverkar fysiska egenskaper och långvarig lagring.

Ett problem vid lagring av pellets är nämligen att det kan generera självuppvärmning och bilda brandfarliga och giftiga gaser, enligt forskarna. Det bidrar till en ökad brandrisk vilket forskarna önskar reducera.

För att undersöka möjligheterna till förbättringar kopplat till pellets transporterades nyligen 800 ton färskt klentimmer- och grovtimmerspån av tall till Härjeåns Energis pelletsfabrik i Sveg där det utfördes en testkörning.

— Det här är jättestort. Det är världsunikt att man gör så här stora forskningsförsök. Vanligtvis står man i labb med mindre körningar, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province, i ett pressmeddelande.

— Blir det bra resultat kommer det att påverka hela branschen, alla kommer lära sig av det och kunna ta nytta av det.

Testkörningen i Sveg var den andra av två stora. Den första genomfördes i höstas hos Solör Bioenergi Pellets i Älvdalen med lågtemperaturtorkning. Denna gång användes i stället en tork med hög temperatur.

— Testkörningen under veckan gick bra, nu fortsätter vi göra mätningar och analyser innan vi kan se resultatet, säger Michael Finell från Sveriges lantbruksuniversitet.