Misslyckad energipolitik kräver nysatsningar i energibranschen

Elproducenter och kraftvärmeverk är, enligt Patrik Marklund på Marklund Solutions, vinnarna i dagens energikris, medan fjärrvärmeverk och elhandelsföretag har det tuffare. Bilden visar Västerås kraftvärmeverk. Foto: Marklund Solutions

- Sent ska syndaren vakna. Efter år av ointresse och demontering av Sveriges reservkraft och kärnkraftverk står vi nu här med närmast noll beredskap för allvarliga störningar och ett elpris som skenar, säger Patrik Marklund, seniorkonsult på Marklund Solutions AB. 

För att trygga elförsörjningen långsiktigt krävs, enligt honom, smidigare myndighetsutövning, mer planerbar produktion och rättvisare konkurrensvillkor för elproducenter.

- Situationen är nu så kritisk att företag vänder sig till oss för att få hjälp med att driftsätta pannor som kan vara ända från 1960-talet. Och det görs på bred front över hela landet. Framför allt södra Sverige är i stort behov av mer planerbar produktion för att få ner elpriserna och trygga elförsörjningen nu i vinter, säger Patrik Marklund.

Fast det är inte bara att tuta och köra och börja mata ut billig el på nätet, nej, att starta upp en äldre panna har sina utmaningar och kräver både tillgång till rätt kunskap och ny tillståndsprocess.

- Den största svårigheten är som vanligt bristen på utbildad personal. Många av de anläggningar som nu ses över har inte varit i drift på länge och personal saknas på flera nivåer, allt från tekniker till underhålls- och produktionsledning. De som körde den senast har ofta hunnit gå i pension så här kommer vi nu in med kunnig personal och fungerar som spindeln i nätet för att säkra produktionen av både el och värme, säger Patrik Marklund.

bild
Den pågående energikrisen har gjort att många kraftvärmeverk nu vill återstarta äldre pannor och vänder sig till Marklund Solutions för att få hjälp både med drift och produktionsledning. Foto: Marklund Solutions

Dagens vinnare och förlorare på elmarknaden

Så hur ser läget ut just nu inom energibranschen, vilka kan komma ut ur krisen med stinna kassor och vilka riskerar att råka illa ut? Här är Patrik Marklunds lista, från vinnare till förlorare, och egna motiveringar.

Kraftvärmeverk - Vinnare. Särskilt de som använder och har säkrat mycket avfalls- och returbränsle. Höga intäkter från elförsäljning kan ge stora vinster och i förlängningen leda till att priset på fjärrvärme slipper höjas. Hos kommunägda kraftvärmeverk kan priserna till och med sänkas.

Elproducenter - Vinnare. Fasta avtal kan dra ner vinster, men tillskillnad från på kontinenten drabbas svenska elproducenter inte av höjda bränslepriser på gas.

Fjärrvärmeverk - Kan få problem på medellång sikt. Höjda bränslepriser och svårigheter att föra över det på kunden, dessutom kan en extra kall vinter ställa till det.

Elhandelsföretag - Förlorare. Kan behöva köpa el till högt pris för att leverera till fasta avtal. Vi ser exempel på elhandelsföretag som redan förlorat upp mot 100 miljoner i år!

Oroliga företag

Så hur går tankegångarna inom energibranschen idag, vad vill alla de företag som Marklund Solutions är i kontakt med ha svar på?

- De är oroliga över vad som ska hända i vinter, om det till exempel blir stora leveransstörningar av bränslen när hela Europa ska slåss om det samtidigt. Och så är det rädslan för hur företaget eller staden ska agera om det blir en roterande frånkoppling och elöverföringen bryts. Hur gör vi då? Hur skapar vi ö-drift? Vilken nödlägesberedskap ska vi ha? Ja, det är sånt som snurrar i huvudet just nu på våra kunder.

Och så är det elpriserna. Det gäller nu som företag att tänka över sin driftstrategi och styra över produktionen till timmar med lägre elpriser.

- Det talas ofta om avancerade program och automatisk styrning men det behöver inte vara så komplicerat för att få bra effekt. Det räcker ofta med att samtliga anställda verkligen förstår hur anläggningen fungerar och hur man exempelvis använder ett mellanlager, en ackumulatortank, på ett optimalt vis.

bild
Foto: Marklund Solutions

Kantiga regler och nedmonterad svensk elkraft

Den främsta orsaken till dagens energikris är givetvis kriget i Ukraina och dess följder på Europas energiförsörjning men att vi är så sårbara har en längre historia än så, menar Patrik Marklund.

- Jag skulle säga att problemen började redan mot slutet av 1980-talet då produktionen av el från kärnkraft och vattenkraft var stabil och priset på el började sjunka kraftigt. Den goda tillgången på billig el gjorde att i princip all reservkraft i Sverige avvecklades.

Ett annat problem är, enligt Patrik Marklund, den rådande lagstiftningen.

- Den är i många fall i kantigaste laget. Idag finns det exempelvis flera kraftvärmeverk som har kapacitet att öka produktionen av el men inte kan utnyttja det eftersom de inte får tillstånd att förbränna mer bränsle. Ibland kan jag uppleva en okunskap hos tillståndsgivande myndigheter över hur sambanden ser ut i vår bransch. Jag kanske raljerar lite men ofta ses förbränning av bränsle som en sak och energiproduktion som en annan, man förstår helt enkelt inte kopplingen mellan bränsle och värme.

Receptet för en mer stabil elmarknad

Patrik Marklund menar att vi måste bygga in mer motståndskraft på energimarknaden som kan hantera både naturliga variationer och makrohändelser.

- Idag har vi noll beredskap för den typen av energikris som vi nu genomlider, för att inte tala om när det blir ett verkligt torrår, för det kommer ju att ske, som slår mot vattenkraften, då blir det ju katastrof.

Tre saker som, enligt Patrik Marklund, skulle ge en tryggare energisituation.

Mer synkron kraftproduktion - Kärnkraft löser inte problemen i närtid men ett antal nya kondenskraftverk, med träpellets som bränsle i första hand, längs sträckan Stenungsund – Malmö skulle vara till god hjälp i södra Sverige. Förmodligen behövs statligt stöd.

Prioritera kraftvärmen - Allt fler planerade värmeverk utökar nu sin tillståndsprövning för att även gälla kraftvärme.

Avgiftsbelägg variabel elproduktion - Genom att införa avgifter för sol- och vindkraft som orsakar obalanser i elnäten skulle det bli rättvisare konkurrensvillkor för samtliga elproducenter och där el av ”god kvalitet” prioriteras.

Den ljusa sidan av energikrisen

- Det enda egentligen positiva med dagens energikris är att energifrågan kommit upp på agendan igen och gjort att fler unga människor förhoppningsvis söker sig till vår bransch. För det är ju en framtidsbransch med välbetalda och spännande jobb, säger Patrik Marklund.

Och hos en konsult som er, hur ser anställningsbehovet ut?

- Vi ser väldigt ljust på framtiden. Vårt mål är att vi ska mer än fördubbla antalet anställda från dagens drygt 25 till 60 anställda 2024. Vi kommer starta upp flera regionala kontor för att vara nära kunder och kunna erbjuda en arbetsplats nära där man bor så att exempelvis unga med familj har lättare att jobba hemifrån och få ihop jobb och familj på ett smidigt sätt.

bild

Patrik Marklund,
seniorkonsult, Marklund Solutions.
Tel: 021-40 40 51
www.m-solutions.se