Regeringen vill se över alternativa bindemedel till cement i betong

Foto: SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har fått ett regeringsuppdrag som ska sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel till betong och föreslå åtgärder för att underlätta tillhandahållandet av dessa.

Regeringsuppdraget kommer att sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel med hänseende till:

-deras egenskaper och användning

-var de finns

-hur tillgången ser ut i dag

-möjligheter för återvinning

-materialförsörjningsfrågan i ett större samhällsperspektiv

Syftet är att uppdraget ska verka för en hållbar, långsiktig och stabil materialförsörjning till byggsektorn med minskad miljö- och klimatpåverkan. Genom ökade kunskaper om ersättningsmaterial kan uppdraget bidra till bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi, är förhoppningen.

Uppdraget genomförs i samarbete med RISE och Naturvårdsverket.