De ska utveckla teknik för nollutsläpp från tunga maskiner inom gruvindustrin

Foto: ABB

ABB och det kanadensiska företaget Medatech har har tecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt hitta lösningar för att eliminera gruvindustrins koldioxidutsläpp med hjälp av laddningslösningar och optimerade eldrivna system i batteridrivna tunga fordon.

De två företagen ska dela varandras expertis och samarbeta för att förse marknaden med lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser från tunga maskiner inom gruvdrift. 

Samarbetet kan också innefatta att utforska fler möjligheter och ytterligare teknik för automatiserade högeffektsladdningssystem för att förenkla övergången till eldrivna batterifordon i industrier där tunga maskiner nyttjas.

– Inom ramen för ABB Ability eMine arbetar ABB i allt högre grad tillsammans med OEM-företag och teknikinnovatörer för att snabba på utvecklingen av nya system med mindre miljöpåverkan baserade på eldrift och automatisering av hela gruvprocessen, säger Mehrzad Ashnagaran, Global Product Line Manager Electrification & Composite Plant på ABB, i ett pressmeddelande.

Medatech levererar drivlineteknik till OEM-tillverkare och slutanvändare. Företaget erbjuder också konsulttjänster och utveckling av optimeringsverktyg för kraftfull och kostnadseffektiv implementering av eldrivna flottor.