AI lyfter robotar in i framtiden

Produktionsutrustning måste vara uppkopplad och distribuera data. Foto: Kuka

För att nå industri 4.0 fullt ut behöver produktionsutrustning vara uppkopplad och distribuera data. Och det måste ske mer eller mindre sömlöst medan produktionen är i gång. Den stora mängden data utgör grunden för preventivt underhåll, maskininlärning och processoptimering.

– Exakt det är vad vår programvara Kuka.DeviceConnector gör, det är en fantastisk möjliggörare, säger Micael Amandusson, Channel Manager på Kuka Nordic.

All den driftdata som Kuka.DeviceConnector samlar in på ett enkelt sätt, sekund efter sekund, går i och för sig att få fram manuellt.

x

För att kunna använda sig av datan fullt ut behövs någon av de två licensierade versionerna – Standard eller Full – med olika grad av komplexitet. Foto: Kuka

– Vanligast i vår del av världen är OPC UA. Men båda är standardiserade sätt att förmedla data mellan produktionsutrustningar, inom produktionsutrustningar och uppåt i hierarkierna, säger Micael Amandusson

Det finns flera användningsområden där Kuka.DeviceConnector förenklar på ett avgörande sätt:

  • Asset management. Att hålla ordning på vilken robotar som används, med allt från  serienummer till nätverksadresser och vilken mjukvara de har.
  • Condition monitoring. Insamling av driftdata. Exempelvis vilka laster roboten hanterar, vilka vinklar robotarmarna har och temperaturen på servomotorerna. 
  • Communication. Vilken extern utrusning är kopplad till robotarna? In- och utgångar, externa signaler, med mera.
  • Safety. Kontroll på om roboten utfört sina bromstester, i vilket säkerhetsläge den är vid nödstopp, om säkerheten är lika bra som vid leverans, med mera.

Den enklaste versionen finns med som default när roboten köps in. Med den går det att se vilken information som finns att tillgå. Men för att kunna använda sig av datan fullt ut behövs någon av de två licensierade versionerna – Standard eller Full – med olika grad av komplexitet.

x

industri 4.0 fullt ut kräver produktionsutrustning som är uppkopplad och distribuerar data. Foto: Kuka

Allt det här ger möjlighet att analysera och dra slutsatser, och därmed nå fördelar som minskad energianvändning, nedkortning av cykeltider, diagnosticering av fel innan de blir till allvarliga problem och så vidare.

– Att lära sig använda informationen är en mognadsprocess som sker i flera steg, men en process som är mycket väl värd att gå igenom, säger Micael Amandusson.
Enligt honom möjliggör Kuka.DeviceConnector den maskininlärning som är en av hörnstenarna inom artificiell intelligens.

– Om tio år kommer det här att vara en självklarhet. Och den som snabbast blir bra på det kommer att ha en enorm konkurrensfördel, säger han.