Ny lösning för vibrationsmätning vid Lilla Edets pappersbruk

Foto: Essity

Nyligen har Essity tagit beslut om att i samarbete med MLT Maskin & Laserteknik installera en komplett lösning för vibrationsmätning och tillståndskontroll (Condition Monitoring) på PM8 vid Lilla Edets pappersbruk samt olika kringutrustningar.

Investeringen sker med målsättningen att säkerställa en störningsfri produktion, minimera risken för oplanerade driftstopp och genom en högre tillgänglighet skapa utrymme för en utökad produktionskapacitet.  

Pappersbruket har tre pappersmaskiner som under ett år producerar ca 100 000 ton mjukpapper. PM8 har en dygnskapacitet på 130 ton. De stora modersrullar som lämnar maskinen transporteras till ett moderrullslager och sedan vidare för konvertering till toalettpapper och hushållspapper med välkända varumärken som Edet och Tork.

Produktionen vid ett pappersbruk är intensiv och de vibrationer som är oundvikliga i stora pappersmaskiner har historiskt sett varit en orsak till oönskade skador och produktionsstörningar. I takt med att systemen för vibrationsövervakning utvecklats har också förutsättningar skapats för att i god tid kunna förutse annalkande skador, exempelvis lagerskador, och bedriva ett mer förebyggande underhållsarbete.

Nya förutsättningar skapas därmed för att hålla uppe tillgängligheten på pappersmaskinerna och förlänga drifttiderna mellan planerade driftstopp. Detta var också viktiga mål för Essitys beslut att utöka samarbetet med MLT och installera en komplett lösning för vibrationsmätning och tillståndskontroll. Förutom PM8 omfattar lösningen även pumpar och fläktar samt annan kringutrustning som sitter i anslutning till pappersmaskinen.

– Vi har inte haft några stora problem med PM8 men vi ser ändå en bra potential att med MLT:s kompletta lösning kunna arbeta mer förebyggande och minimera risken för störningar. Vi kommer också att utöka produktionskapaciteten med ca 5 000 årston i samband med att sortimentet ska kompletteras med vikta pappershanddukar. Det kräver att vi har en pålitlig drift i PM8 och att vi håller uppe tillgängligheten på en hög nivå. Inom vårt affärsområde pågår också ett arbete med att vid olika anläggningar i andra länder göra motsvarande satsningar på vibrationsövervakning, säger Mikael Wulff, RST Maintenance Leader på Essity Lilla Edet.