Swecem bygger lagringssilo för Merit i Trollhättan

Foto: Swecem

Swecem kommer att ha en lagringssilo med kapacitet på cirka 700 ton i Trollhättan. Silon kommer att förse Västra Götaland med Merit, ett bindmedel gjort på slagg från stålproduktion som ersätter cement vid tillverkning av betong.

– Att ersätta cement med Merit är bättre för miljön, men ger också många tekniska fördelar vid betongtillverkning. Genom etableringen av en silo i Trollhättan ökar möjligheten för betongproducenter i Västra Götaland att tillverka betong med lägre klimatpåverkan, säger Ludwig Zetterström, VD på Swecem, i ett pressmeddelande.

Transporterna till Trollhättan kommer att ske via så kallad returfrakt från Oxelösund där Merit tillverkas.  

Förutom i Trollhättan finns terminaler för Merit i Helsingborg, Oxelösund och från sommaren 2021 även i Skellefteå.