Indutrade förvärvar Holland Fasteners

HoFa är specialist på infästningar. Foto: HoFa

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Holland Fasteners B.V. (HoFa), med en årsomsättning om cirka fem miljoner euro. HoFa är en leverantör av högkvalitativa produkter såsom bultar, skruvar, muttrar och nitar, där en stor del av produkterna är kundanpassade och specialtillverkade efter ritningar och specifikationer. Produkterna säljs i ett antal europeiska länder med Nederländerna som huvudmarknad.

Till kundssegmenten hör tillverkare av jordbruksmaskiner och hushållsapparater, möbeltillverkare, trä- och metallindustri samt slutanvändare inom elinstallationer. Även industriella återförsäljare finns bland kunderna. Bolaget har nio anställda och är baserat i Bleiswijk, Nederländerna.

Tillträde har ägt rum igår och HoFa kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.