ASSA ABLOY avyttrar verksamhet

Ska hantera EU-kommissionens konkurrensrättsliga invändningar. Foto: ASSA ABLOY

ASSA ABLOY har ingått avtal med italienska FAAC Group om att avyttra viss verksamhet från Agta Record och ASSA ABLOY, som ett led i att hantera EU Kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med förvärvet av det schweiziska bolaget Agta Record.

Den avyttrade verksamheten inkluderar Agta Records verksamhet i Holland, Österrike, Ungern och Slovenien liksom ASSA ABLOYs verksamhet inom automatiska entrédörrar i Frankrike och Storbritannien. Därutöver ingår även agta records verksamhet inom höghastighetsdörrar, lokaliserad i Frankrike.

Den avyttrade verksamheten hade 2019 en omsättning om cirka 93 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 20 procent av den initialt förvärvade omsättningen. Försäljningspriset för Avyttringen uppgår till 100 miljoner euro på skuldfri basis. Avyttringen kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2020.

Förvärvet av Agta Record förväntas slutföras under juli 2020 efter det att alla återstående villkor har uppfyllts och efter det att EU Kommissionens krav blivit uppfyllda.