Vännäsföretaget Agrisera köps upp av Olink Proteomics

Erika Gelfgren, vd på Agrisera. Foto: Umeå Biotch Incubatro

Efter många år som lokalägda köps nu Vännäsföretaget Agrisera upp av storbolaget Olink Proteomics.

– Vi stod starka i egen regi, men det här ger oss stora möjligheter som gynnar såväl kunder som samarbetspartners, säger Erika Gelfgren, vd på Agrisera.

Agrisera är ett svenskt företag som har specialiserat sig på framställning av så kallade polyklonala och monoklonala antikroppar.

– Vi erbjuder ett stort sortiment av färdiga antikroppar, främst för växtforskning som till exempel används för att bättre kunna förstå fotosyntesen, förklarar vd:n Erika Gelfgren och fortsätter:

– Vi erbjuder också reagenser och sekundära antikroppar, men även framställning av skräddarsydda antikroppar på beställning av forskare och företag inom olika forskningsområden, som exempelvis humanmedicin.

Agrisera och Uppsala- och life science-bolaget Olink har samarbetat under flera år och har utvecklat en god relation. Nu köper Olink upp Agrisera av huvudägaren Greger Nordlund, som grundade Agrisera för 35 år sedan och som fram till 2018 var vd för bolaget.

– Utöver Greger har det funnits ett antal minoritetsägare – alla med koppling till Agrisera – som nu också säljer sina andelar, säger Erika Gelfgren.

Hon menar att det finns många fördelar med att ha en stark ägare i ryggen.

– Vi ser en fin möjlighet för företaget att utvecklas på ett bra sätt tillsammans med Olink, vilket också gynnar våra samarbetspartners och kunder, säger Erika Gelfgren.

Efter uppköpet är tanken att Agrisera ska fortsätta drivas vidare som en egen enhet, utan större förändringar i organisationen. Erika Gelfgren blir kvar som vd och bolaget ska fortsätta finnas kvar i regionen.