Volvo Cars varslar 1 300 anställda

Volvo Cars tar bort 1 300 tjänster primärt på tjänstemannasidan. Foto: Volvo Cars

Volvo Cars har drygt 24.000 anställda i Sverige. Av den svenska arbetsstyrkan är ungefär hälften tjänstemän. Dessutom har Volvo Cars runt 2 000 konsulter. Det är på tjänstemannasidan neddragningen görs när 1 300 tjänster ska bort, de allra flesta i Göteborg och något hundratal i Skövde. För konsulterna handlar det om en minskning med cirka 300 personer.

Vi fokuserar på indirekt personal och den har vi i Sverige. Och det är neddragningar enligt svenska regler med varsel. Vi kommer att göra neddragningar och effektiviseringar även på andra håll, bland annat på försäljningsbolagen, men det blir inte samma omfattning, säger Håkan Samuelsson till DI.

– Vi har kommit till slutsatsen att coronakrisen kommer att ställa krav på att omvandla oss snabbare. Det vore riskfullt att tro att kunderna kommer tillbaka och då kommer att efterfråga normala bilar med förbränningsmotorer. Det gäller att ha rätt bilar och rätt produkter när kunderna kommer tillbaka. Vi tror att de kommer att efterfråga elbilar och bilar med den modernaste infotainment och bilar som man kan prenumerera på i Care by Volvo och en bil för några timmar som vårt M-koncept. Det är exempel på växande segment. För att vi ska kunna återgå till tillväxt gäller det att ha rätt produkter för växande segment, inte krympande segment. Vi måste omvandla bolaget snabbare, säger Håkan Samuelsson till DI.