Stockholm häver avtal med Oscar Properties

Malin Hoelstad/SvD/TT: Stockholms stad häver avtalet gällande projektet Gasklockan med Oscar Properties. Arkivbild.
Claudio Bresciani/TT: Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där området runt de gamla gasklockorna anses särskilt kulturhistoriskt värdefullt, ska byggas om till både bostäder, kommersiella ändamål och kulturlokaler. Arkivbild.

Stockholms stad häver avtalet gällande projektet Gasklockan med Oscar Properties. Staden har inte fått sina pengar, och sätter därför stopp för processen. Betalningen på nära 600 miljoner kronor skulle ha kommit in den 31 oktober.

Oscar Properties hävdar att pengarna inte betalts eftersom de tvistar med staden om marksaneringen. Bolaget har hävdat att marken inte är tillräckligt sanerad, men staden har en annan uppfattning. Samtidigt ser pengarna ut att tryta för finansiellt pressade Oscar Properties, som nu genom en nyemission försöker ta in 250 miljoner kronor.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att de "med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden" men nu i stället kommer att ägna tid åt de "rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta".

Bakgrunden är att bolaget kommit överens med Stockholms stad om att bygga bostäder i en av de gamla gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Det gamla kulturintressanta industriområdet håller på att utvecklas till både bostäder och kulturella verksamheter, och avsikten var att 300 bostäder skulle byggas där en av de gamla gasklockorna stått.

Oscar Properties aktie, som tappat över 60 procent av sitt värde sedan årsskiftet, stiger drygt 3 procent efter beskedet.