Starkt intresse för etableringar och investeringar i logistikfastigheter

E-handeln driver nya etableringar av lager- och logistikanläggningar. Arkivbild

E-handeln fortsätter att driva på nya etableringar av lager- och logistikanläggningar och under året har lite drygt 650 000 kvadratmeter färdigställts, vilket var marginellt lägre än toppnoteringen från 2018 och redan nu förväntas ca 575 000 kvadratmeter färdigställas under 2020.

Förändrade konsumtionsmönster, där en allt större del av detaljhandeln sker över nätet, kombinerat med allt högre krav på snabba leveranser och allt fler sektorer inom detaljhandeln får ökande konkurrens från e-handlare driver på etableringstakten på lager- och logistikanläggningar.

För att möta konsumenternas ökande krav och effektivisera logistikprocesserna så uppförs alltfler automatiserade anläggningar. En tydlig indikator på fastighetsutvecklarnas starka framtidstro är att spekulationsbyggandet ligger på höga nivåer, där cirka 40 procent av anläggningarna i Göteborg, och lite drygt 55 procent av anläggningarna i Stockholm uppförts helt eller delvis på spekulation under 2019.

I takt med att investerarintresset för handelsfastigheter svalnat så har efterfrågan på lager- och logistikfastigheter aldrig varit större. Redan nu har rekordnivåer för lager-, logistik-, och industrifastigheter noterats med omsättning om närmare 27 miljarder, vilket motsvarar cirka 16 procent av den totala omsättningen av fastigheter hittills under 2019.

För renodlade logistikfastigheter uppgår omsättningen till cirka 14 miljarder, vilket även det är en ny toppnivå. Anmärkningsvärt är att hela 85 procent av logistikförvärven har gjorts av utländska investerare. Trots att avkastningskraven för modern logistik är rekordlåga, så ser Sverige ändå relativt billigt ut jämfört med några av kärnmarknaderna i Europa som UK, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.